Aprīkojums un programmatūra     Kasiera programma
Programma FP-Cashier (kasiera darba vieta) nodrošina iespēju norēķināties par pakalpojumiem un precēm (tai skaitā, izmantojot depozīta un abonementa kartiņas), kā arī depozīta kartiņu papildināšanu. Programma atbilst LR MK noteikumiem 95/96.

Klienti var izmantot savas caurlaides preču un pakalpojumu (kafija, suvenīri utt.) iegādei, tajā skaitā arī automātos, kas ir aprīkoti ar kartiņu nolasītājiem. Sistēma reģistrē visas klienta darbības, un pie izejas (izbraucot) viņam ir jāsamaksā par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm.

Kasiers var pārdot depozīta (t.s. Stored Value) SV-kartiņas (dāvanu kartes) un papildināt klienta depozīta kontu, kā arī pieņemt šīs kartiņas kā maksāšanas līdzekli.