Pielietojumi     FidPark-KeyLocks
FidPark-KeyLocks ir vienkāršs un ērts risinājums mehānisko atslēgu (piemēram, no telpām) atgriešanai/izsniegšanai lietotājiem, kuriem tika piešķirtas lietošanas tiesības uz šīm atslēgām.
Lietotāju un atslēgu identifikācija notiek, piemēram, pēc RFID kartēm vai pēc karekļiem, kuru identifikatorus operators nolasa atslēgu izsniegšanas vai atgriešanas laikā.

Sistēmā vienmēr ir pieejama aktuāla informācija par katru atslēgu, ka arī atskaites par visiem notikumiem ar atslēgām un lietotajiem.