Pielietojumi     FidPark-Club
FidPark-Club bezskaidras naudas norēķiniem

FidPark-Club ļauj samazināt personāla izmaksas un piedāvāto pakalpjumu pašizmaksu, turklāt klienti var ērti un vienkārši norēķināties par katru atsevišķu pakalpojumu vai arī vienreiz mēnesī.
Baseinos un sporta klubos sistēma darbina turniketus, turklāt pieejas tiesības ir tikai tiem klientiem, kas ir veikuši apmaksu par atbilstošo laika periodu. Autostāvvietās reģistrētie klienti iebrauc un izbrauc, izmantojot caurlaides vai arī automašīnas rēgistrācijas numuru. Turklāt apmaksu no klienta konta var tikt noņemta periodiski (abonements) vai pie katras iebraukšanas (Single Payments) vai arī tad, kad bilance kļūs zemāka par noteikto summu (Stored Value). Klientiem, kas izmanto FidPark-ANPR versiju ar autotransporta numuru atpazīšanas iespēju, nav jāreģistrējas iebraucot un izbraucot no stāvvietas, kā arī nav jāveic apmaksa par stāvvietā pavadīto laiku.
Klienti sistēmā var reģistrēties patstāvīgi un izmantojot Internetu kontrolēt savu rēķinu. Kioskā KA300 klienti var patstāvīgi izdrukāt RFID karti ar savu fotogrāfiju.