Pielietojumi     FidPark-Club
FidPark-Club bezskaidras naudas norēķiniem

FidPark-Club ļauj samazināt personāla izmaksas un piedāvāto pakalpojumu pašizmaksu, turklāt klienti var ērti un vienkārši norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, tiklīdz tie tiek saņemti, vai, piemēram, ik mēnesī.
Baseinos un sporta klubos sistēma pārvalda turniketus, savukārt piekļuve klientam ir atļauta tikai tad, ja ir maksājumi par atbilstošo laika periodu. Autostāvvietās reģistrētie klienti var  iebraukt un izbraukt, izmantojot caurlaides vai arī automašīnas reģistrācijas numuru. Turklāt apmaksa no klienta konta var tikt noņemta periodiski (abonements) vai pie katras izbraukšanas reizes (Single Payments) vai arī tad, kad bilance kļūs zemāka par noteikto summu (Stored Value). Klientiem, kas izmanto FidPark-ANPR versiju ar autotransporta numuru atpazīšanas iespēju, nav jāreģistrējas iebraucot un izbraucot no stāvvietas.
Klienti var patstāvīgi reģistrēties sistēmā un pārvaldīt savu kontu izmantojot Internetu. Ja ir KA300 kiosks, klienti var patstāvīgi izdrukāt bezkontakta karti ar savu fotoattēlu.