Iespējas     Numuru atpazīšana
Sistēma FidPark-ANPR
FidPark-ANPR versijā ar automātisko automašīnas valsts numuru atpazīšanu (Automatic Number Plate Recognition), automašīnas valsts reģistrācijas numurs tiek atpazīts ar speciālo videokameru palīdzību un tiek izmantots kā citu identifikācijas līdzekļu papildinājums (RFID, svītrkods un tml.), vai to vietā. ANPR būtiski paplašina FidPrak un FidPark+ iespējas, ka arī paaugstina sistēmas lietošanas ērtību vadītājiem. Piemēram, kļūst iespējami, automātiski apmaksāt katru autostāvvēšanas reizi, izmantojot bankas karti. 
 
Efektāivai FidPark-ANPR sistēmas darbībai, sistēmas ieviešana ir jāparedz jau autostāvvietas projektēšanas stadijā.
ANPR kā papildu opcija
         Ja ANPR tiek izmantots kā papildu iespēja, FidPark iegūst šādas iespējas:
 • Ja klients ar vienreizējo svītrkoda talonu, ir samaksājis par autostāvvietu, tad FidPark sistēma, vēlāk, var ļaut šai automašīnai izbraukt, bez nepieciešamības skenēt šo talonu, izņemot retus gadījumus ar kļūdainu numura atpazīšanu;
 • Autostāvvietas administratoram ir iespēja pēc automašīnas numura noteikt iebraukšanas datumu un laiku, kā arī aprēķināt stāvēšanas maksu. Tas risina norēķinu problēmas ar klientiem, kuri ziņoja par ilgtermiņa autostāvvietas talona nozaudēšanu;
 • Numuru salīdzināšana iebraukšanas un izbraukšanas laikā novērš automašīnas izbraukšanu ar nepiederošu tai caurlaidi;
 • Daudzzonu autostāvvietās, ANPR kameras starp stāvvietas zonām, sniedz iespēju, bez papildu termināļiem un barjerām, kontrolēt automašīnas faktisko uzturēšanos katrā zonā;
 • Reģistrēto klientu maksājumi, kas ir piesaistīti viņu automašīnu numuram, automātiski tiek norakstīti no viņu kartes vai mobilā konta, kas atbrīvo tās no nepieciešamības maksāt kasierim vai kases automātā; 
 • Izmantojot viedtālruni, klients var rezervēt vietu autostāvvietā, vienkārši ievadot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, tā vietā, lai saņemtu un izmantotu talonu ar svītrkodu;
 • Rodas iespēja uzbūvēt dienesta stāvvietu bez iebraukšanas un izbraukšanas termināliem, kas var būt ļoti nozīmīgi pilsētās ar stingriem būvniecības un zemes izmantošanas noteikumiem.
ANPR pastāvīgajiem klientiem

FidPark ar ANPR, kā ar vienīgo identifikācijas tehnoloģiju, ir viss ērtāka dienesta autostāvvietām, un sakarā ar to ka cenas videokamerām samazinās, kļūst arvien populārāka.

Zemāk ir FidPark-ANPR only iespēju saraksts, kas papildina iepriekšējo sarakstu:
 • Visi klienti tiek atbrīvoti no nepieciešamības veikt jebkādas darbības ar talonu, kartiņu un tml. izmantošanu;
 • Atteikšanās no papīra taloniem ar svītrkodiem, ļauj samazināt sistēmas atbalsta un tehniskās apkalpošanas izmaksas;
 • Tiek novērsta ļaunprātīga iespēja, vairākkārtīgas vienas caurlaides izmantošanā;
 • Reģistrētie klienti ar noteiktiem automašīnas valsts reģistrācijas numuriem var izmantot autostāvvietu, netērējot laiku apmaksas veikšanai, izbraucot, apmaksa tiks automātiski noņemta no klienta konta;
 • Klients var rezervēt autostāvvietas vietu, izmantojot internetu (FidPark booking option), vienkārši ievadot automobiļa valsts reģistrācijas numuru;
 • Autostāvvietās, kur nav barjeras (on-street), tiek nodrošināta automātiskā iebraukšanas/izbraukšanas laika reģistrācija un attiecīgu atskaišu/rēķinu ģenerēšana, lai saņemtu apmaksu no klientiem.

ANPR klientiem, kas izmanto autostāvvietu neregulāri
Īpaša uzmanība FidPark-ANPR sistēmas versijā maksas autostāvvietām tika pievērsta tam, lai padarītu visas darbības klientiem draudzīgākas, pat tādā gadījumā, ja viens vai vairākas numurzīmes simboli tika atpazīti kļūdaini. Pretējā gadījumā numura meklēšanas procedūra var aizņemt ilgāku laiku un radīt klientam stresu - īpaši tiem, kam nav pieredzes darbībā ar skārienjūtīgiem ekrāniem. Automātiskajā kasē, klientam ir pietiekami ievadīt vairākus numurzīmes ciparus, lai izvēlētos savu automašīnu no saraksta autostāvvietas apmaksai. Līdzīga procedūra tiek realizēta kasiera programmā.