Iespējas     Numuru atpazīšana
Sistēma FidPark-ANPR
FidPark-ANPR versijā ar automātisko automobiļu reģistrācijas numuru atpazīšanu to atpazīšana notiek ar speciālo video kameru palīdzību, kas var būt izmantotas kopā ar citiem identifikatoriem (RFID, taloni ar svītrkodu un citi), vai to vietā. ANPR būtiski paplašina FidPrak un FidPark+ iespējas un paaugstina sistēmas lietošanas ērtību. Piemēram, parādās katras stāvvietas automātiskās apmaksas iespēja, izmantojot bankas karti. 

Efektāivai FidPark-ANPR sistēmas darbībai, tās ieviešana ir jāparedz jau autostāvvietas projektēšanas stadijā.
ANPR kā papildus opcija
         ANPR izmantošana kopā ar "tradicionālu" identifikācijas sistēmu papildina FidPark sistēmu ar sekojošām iespējām:
 • Autostāvvietas administratoram ir iespēja pēc automašīnas numura uzreiz noteikt iebraukšanas datumu un laiku, kā arī aprēķināt stāvēšanas maksu. Tas atrisina nozaudēto talonu problēmas, kas ir aktuālas autostāvvietām blakus lidostām un stacijām;
   
 • Numuru salīdzināšana iebraukšanas un izbraukšanas laikā novērš automašīnas izbraukšanu ar nepiederošu tai caurlaidi, kas samazina iespēju nozagt automašīnu no autostāvvietas;
   
 • Abonementu īpašnieki, kas izmanto dažas automašīnas, var reģistrēt FidPark sistēmā šo automašīnu numurus uz vienu abonementu;
   
 • ANPR kameras starp stāvvietas zonām ļauj izveidot multizonas reģistrāciju iebraukšanas un izbraukšanas punktos bez papildus termināliem un barjerām. Tas dod iespēju aprēķināt maksu par autostāvvietu saskaņā ar automašīnas faktisko stāvēšanas laiku katrā zonā. Piemēram, tāda funkcija varētu ar zemāko tarifu palīdzību stimulēt autovadītājus atstāt savu mašīnu augstākos stāvos;
   
 • Ja klients ar vienreizējo talonu (ar svītrkodu) apmaksāja stāvvietas pakalpojumu, tad FidPark sistēma izlaidīs šo mašīnu bez šā talona skenēšanas, izņemot retus gadījumus, kad numurs tika atpazīts ar kļūdām;
   
 • Reģistrētie klienti, kuri izmanto mobilus maksājumus saistītus ar automašīnas reģistrācijas numuru, var izmantot autostāvvietu, netērējot laiku uz maksājumiem caur kases automātu vai pie kasiera. Maksa par autostāvvietu tiek noņemta automātiski no klienta mobilā konta
   
 • Izmantojot viedtālruni, klient var rezervēt vietu autostāvvietā, vienkārši ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, nevis saņemot un saglabājott izdrukāto talonu;
   
 • Radās iespēja uzbūvēt dienesta stāvvietu bez iebraukšanas un izbraukšanas termināliem, kas var būt svarīgi pilsētās ar stingriem zemes izmantošanas un celtniecības noteikumiem.

ANPR pastāvīgajiem klientiem

FidPark-ANPR sistēma, kā vienīgā izmantojamā identifikācijas tehnoloģija, ir ērtāka dienesta autostāvvietām. ANPR sistēma kļūst arvien populārākā, jo samzinās videokameru cenas.

Zemāk ir FidPark-ANPR only papildus funkciju saraksts:
 • Atteikšanās no papīra taloniem ļauj atbrīvoties no papīra iepirkšanas, kas samazina atbalsta un tehniskas apkopes izdevumus;
   
 • Klients atbrīvojas no talonu vai kartīšu izmantošanas jebkādās darbībās;
   
 • Nav problēmas ar vienas un tās pašas caurlaides daudzkārtējo izmantošanu dažādu automašīnu iebraukšanai;
   
 • Sistēmā reģistrētais klients ar noteikto automašīnas numuru var izmantot autostāvvietu, netērējot laiku apmaksas veikšanai. Apmaksa tiks veikta automātiski no klienta konta izbraukšanas laikā;
   
 • Klients var rezervēt autostāvvietas vietu, izmantojot internetu (FidPark booking option), vienkārši ievadot automobiļa reģistrācijas numuru;
   
 • Autostāvvietās, kur nav barjeras (on-street), tiek nodrošināta automātiskā iebraukšanas/izbraukšanas laika reģistrācija un attiecīgu atskaišu/rēķinu ģenerēšana, lai saņemtu apmaksu no klientiem.
ANPR klientiem, kas izmanto autostāvvietu neregulāri
Īpaša uzmanība FidPark sistēmā tiek pievērsta tam, lai visas operācijas padarītu klientiem draudzīgākas, pat tādā gadījumā, ja viens vai daži numurzīmes simboli tika atpazīti kļūdaini. Pretējā gadījumā numura meklēšanas procedūra var aizņemt ilgu laiku un radīt stresu klientam - īpaši tam, kam nav darba pieredzes ar skārienjūtīgiem ekrāniem. Automātiskajā kasē ir realizēta procedūra, ar kuru autostāvvietas apmaksai klientam pietiek ievadīt dažus numurzīmes ciparus, lai no saraksta izvēlētos savu automašīnu. Analoģiska procedūra ir realizēta kasiera programmā.