Aprīkojums un programmatūra     Administrators
FP-Admin darba vieta paredzēta sistēmas FidPark administrēšanai, proti: 
 • Pastāvīgo klientu datu pārvaldība
 • Pastāvīgo klientu viedkaršu pārvaldība
 • Pasākumu biļešu ģenerēšana
 • Terminālu un skaitītāju konfigurācija
 • Sistēmas lietotāju pārvaldība
 • Stāvvietas zonu pārvaldība
 • Tarifu pārvaldība
 • Atskaišu ģenerēšana
Katram autostāvvietas pastāvīgām klientam tiek izveidots konts/ieraksts FidPark sistēmā. 
Tarifi
Tarifu grupa ir shēma, pēc kuras  klientam tiek aprēķināta maksa par stāvvietas izmantošanu. Maksa tiek summēta pa laika zonām atbilstoši cenu plāniem. Cenu plāni tiek izveidoti pa laika periodiem. Tarifu grupai var uzstādīt  maksimālo dienas, nedēļas un mēneša cenu (Capping), kas netiks pārsniegta (piemēram, 5 € diennaktī jeb 30 € mēnesī). 

Katrā tarifu grupā ietilpst cenu plāns, kas nosaka, kā tiks aprēķināta maksa par stāvvietas izmantošanu konkrētājā laika zonā. Cenu plāns tiek izveidots no laika periodiem (piemēram, 15 min jeb 1 st.) un attiecīgām cenām par katru laika periodu. 

Tādā veidā var izveidot nepieciešamos autostāvvietas cenu plānus un tarifu politiku. Piemēram, klientiem, kuri atbrauc uz veikala stāvvietu, var piešķirt cenu plānu par pirmajām divām stundām 0,50 €/st, pēc tam jau 2 €/st. Tas viņus stimulēs atbrīvot vietu citiem pircējiem.

Atskaites
Sadaļā “Atskaites” iespējams apskatīt notikumu žurnālu, veidot un izdrukāt dažāda veida atskaites. Visām atskaitēm ir kopīga rīku josla. Tā paredzēta, lai būtu iespējams saglabāt izveidotos filtrus, kolonnu izkārtojumu u.c. lietas, atjaunot datus, kā arī drukāt sagatavotās atskaites. Lai izveidotu sagatavi, vajag nospiest pogu “Jauna”, atvērtajā formā ievadīt nosaukumu, nospiest pogu “OK”, pēc tam izvēlēties izveidoto sagatavi no saraksta, noformēt vajadzīgo atskaiti un nospiest pogu “Saglabāt”. Nākamajā reizē, atverot attiecīgo sadaļu un izvēloties sagatavi no saraksta, tiks ielādēta iepriekš noformētā atskaite.

Sistēmā pieejamās atskaites:

 • Administratora žurnāls – darbības, ko lietotājs veicis sistēmā
 • Termināla notikumu žurnāls – notikumi terminālos, piemēram, barjeras pacelšana, kartiņas nolasīšana, dažādu terminālam pieslēgto ierīču servisa ziņojumi
 • Operatora žurnāls – šeit var redzēt vai operators laicīgi ir pamanījis trauksmi vai nē, kā arī parādās informācija par barjeras atvēršanu un aizvēršanu, ja to ir veicis operators
 • Skaitītāja notikumu žurnāls – informācija par  robežas šķērsošanu, kā arī ierīču servisa ziņojumi.
 • Skaitītāju statistika – iespējams izveidot detalizētu atskaiti dažādos griezumos ar diagrammām par notikumu skaitu atsevišķos laika periodos