Aprīkojums un programmatūra     Administrators
FP-Admin darba vieta paredzēta sistēmas FidPark administrēšanai, proti: 
 • Pastāvīgo klientu datu pārvaldība;
 • Pastāvīgo klientu viedkaršu pārvaldība;
 • Pasākumu biļešu ģenerēšana;
 • Termināļu un skaitītāju konfigurācija;
 • Sistēmas lietotāju pārvaldība;
 • Stāvvietas zonu pārvaldība;
 • Tarifu pārvaldība;
 • Atskaišu ģenerēšana.
Katram autostāvvietas pastāvīgām klientam tiek izveidots konts/ieraksts FidPark sistēmā. 
Tarifi
Tarifu grupa - ir shēma, pēc kuras  klientam tiek aprēķināta maksa par stāvvietas izmantošanu. Maksājums tiek summēts atbilstoši laika zonām saskaņā ar cenu plānu. Cenu plāni tiek izveidoti pēc laika periodiem. Tarifu grupai var piešķirt maksimālo dienas, nedēļas vai mēneša cenu (Capping), kas netiks pārsniegta (piemēram, 5 € diennaktī jeb 30 € mēnesī). 

Katrā tarifu grupā ietilpst cenu plāns, kas nosaka, kā tiks aprēķināta maksa par stāvvietas izmantošanu konkrētājā laika zonā. Cenu plāns tiek izveidots no laika periodiem (piemēram, 15 min jeb 1 st.) un attiecīgām cenām par katru laika periodu. 

Tādā veidā var izveidot nepieciešamos autostāvvietas cenu plānus un tarifu politiku. Piemēram, klientiem, kuri iebrauca veikala autostāvvietā, var piešķirt cenu plānu par pirmajām divām stundām 0,50 €/st, pēc tam 2 €/st. Tas viņus mudinās atbrīvot vietu citiem pircējiem.

Atskaites
Sadaļā “Atskaites” iespējams apskatīt notikumu žurnālu, veidot un izdrukāt dažāda veida atskaites. Visām atskaitēm ir kopīga rīkjosla. Tā paredzēta, lai būtu iespējams saglabāt izveidotos filtrus, slejas, skatu uс., atjaunot datus, kā arī drukāt sagatavotās atskaites. Lai izveidotu sagatavi, vajag nospiest pogu “Jauna”, atvērtajā formā ievadīt nosaukumu, nospiest pogu “OK”, pēc tam izvēlēties izveidoto sagatavi no saraksta, noformēt vajadzīgo atskaiti un nospiest pogu “Saglabāt”. Nākamajā reizē, atverot attiecīgo sadaļu un izvēloties sagatavi no saraksta, tiks ielādēta iepriekš noformētā atskaite.

Sistēmā pieejamās atskaites:

 • Administratora žurnāls – darbības, ko lietotājs ir veicis sistēmā
 • Termināla notikumu žurnāls – notikumi terminālos, piemēram, barjeras pacelšana, kartiņas nolasīšana, dažādu terminālam pieslēgto ierīču servisa ziņojumi
 • Operatora žurnāls – šeit var redzēt vai operators laicīgi ir pamanījis trauksmi vai nē, kā arī parādās informācija par barjeras atvēršanu un aizvēršanu, ja to ir veicis operators
 • Skaitītāja notikumu žurnāls – informācija par  robežas šķērsošanu, kā arī ierīču servisa ziņojumi.
 • Skaitītāju statistika – ir iespējams izveidot detalizētu atskaiti dažādos aspektos ar diagrammām par notikumu skaitu dažādos laika periodos