Pielietojumi
FidPark ir universāla sistēma, kas nodrošina biznesa procesu vadību objektos, kuros ir nepieciešams nodrošināt piekļuves kontroli un pakalpojumu un resursu izmantošanas uzskaiti. Piemēram:
  • Reģistrācija un uzskaite klientiem, kas izmanto tādus identifikatorus, ka bezkontakta vai biometriskos identifikatorus, automašīnas valsts numura zīmes, mobilā tālruņa numurus, talonus ar svītrkodu un tml., klientam var būt vairāki identifikatori un klients var norēķināties par viņam sniegtajiem pakalpojumiem un precēm.
  • Piekļuves kontrole un klientu uzturēšanās laika uzskaite dažādās objekta zonās un dažādu pakalpojumu sniegšanas (preču iegādes) kontrole saskaņā ar katra klienta statusu un konta atlikumu.
  • Elastīga tarifu plānu sistēma (atkarībā no laika, ilguma, klientu statusa un tml.), kas ļauj objekta apsaimniekotājam/īpašniekam īstenot sava biznesa mērķus atkarībā no objekta specifikas.
  • Dažāda veida kases automāti priekšapmaksas un pēcapmaksas pieņemšanai (skaidrā naudā, kredītkartes, mobilie maksājumi, Direct Debit un citi).
  • Augsta sistēmas izturība pret atteikumiem, efektīvs attālināts atbalsts un uzturēšana ar Interneta izmantošanu, radušos problēmu operatīvai risināšanai.
  • Dažādas atskaites manuālā un automātiskā režīmā, integrācija ar ārējām sistēmām.
Pateicoties tā universālumam, FidPark tiek efektīvi izmantots dažādu objektu automatizācijai  autostāvvietās, peldbaseinos un tml., sabiedriskā transporta vadītāju apkalpošanai (FidPark-CC), AdBlue dispenceros un citos objektos.
 
FidPark-2 ir biznesa procesu vadības sistēma ar daudzu pakalpojumu papildu kontroles iespējām,  kas tiek sniegti daudzās zonās (MultiZone un MultiService). Katrā kontrolpunktā starp zonām (turnikets vai barjera) tiek nodrošināta ne tikai piekļuves kontrole, bet pakalpojumi arī sākas, beidzas, tiek pauzēti un atsākti  sasakaņā ar spēkā esošajiem klienta kontraktiem.

FidPark-2  ļauj elastīgi pielāgot arī biznesa procesus bez nepieciešamības pārprogrammēt sistēmu  (piemēram, ražošanas uzņēmuma administratoram nodrošināt kravas transporta automātisko kontroli).