Atbalsts
Tā kā praktiski visi objekti kur darbojas FidPark, ir ienākumu ģeneratori, tad sistēmas darbības pārtraukums pat uz īsu laiku var novest pie būtiskiem  tiešiem un netiešiem materiāliem zaudējumiem. 

FidPark drošas un stabilas darbības nodrošināšanai, tiek veikts sistēmas, visu programmu un aparātu komponentu, monitorings, ar notikumu ierakstīšanu attiecīgā žurnālā.

Sistēmā, visi notikumi ir sadalīti trijās grupās - Information, Warning, Alarm. Informācija, par visiem būtiskiem notikumiem, kas var ietekmēt sistēmas darbaspēju, tiek attēlota FP-Guardian programmā, kā arī tiek nosūtīta tehniskajam personālam, e-mail/SMS veidā. Atsevišķos žurnālos tiek saglabāti visi sistēmas notikumi, kas attiecās uz programmatūras izstrādātājiem. 

Realizētie risinājumi ļāva būtiski palielināt sistēmas drošību, samazināt tehniskā personāla klātbūtni objektā, kā arī nodrošināt visu problēmu operatīvu risinājumu, kas attiecās uz aprīkojumu, kā arī uz programmatūru, atbilstoši ITIL.
Sistēmas tehnisko apkalposanu mēs veicam tieši caur partneru tīklu atbilstoši dažāda līmeņa servisa līgumiem.