Atbalsts
Tā kā praktiski visi objekti kur darbojas FidPark, ir ienākumu ģeneratori, tad sistēmas darbības pārtraukums pat uz īsu laiku var novest pie būtiskiem  tiešiem un netiešiem materiāliem zaudējumiem. 

FidPark drošas un stabilas darbības nodrošināšanai, tiek kārtots sistēmas visu programmu un aparātu komponentu monitorings, ierakstot notikumus atbilstošā žurnālā.

Visi notikumi sistēmā ir sadalīti trijās grupās - Information, Warning, Alarm. Informācija, par visiem būtiskiem notikumiem, kas var atspoguļoties uz sistēmas darbaspējas, tiek attēlota FP-Guardian programmā, kā arī tiek nosūtīta tehniskajām personālam, ka e-mail/SMS. Atsevišķos žurnālos tiek saglabāti visi sistēmas notikumi, kas attiecās uz programmatūras izstrādātajiem. 

Realizētie risinājumi ļāva būtiski palielināt sistēmas drošību, samazināt tehniskā personāla klātbūtni objektā, kā arī nodrošināt visu problēmu operatīvu risinājumu, kas attiecās uz aprīkojumu, kā arī uz programmatūru, atbilstoši ITIL.
Sistēmas tehnisko apkalposanu mēs veicam tieši caur partneru tīklu atbilstoši dažāda līmeņa servisa līgumiem.