Aprīkojums un programmatūra
FidPark sistēmas sastāv no sekojošiem pamatkomponentiem:
Sistēmās var izmantot dažādus tehnoloģiskus risinājumus atbilstoši objektu specifikācijai un pasūtītāja velmēm - 2D svītrkodi, bezkontakta identifikatori ar nolasīšanas attālumu no 2-3 cm līdz 10 m, automašīnu valsts numuru atpazīšana, identifikācija pēc mobilā telefona numura un citi risinājumi.
 Sistēmas vadībai izmanto programmas - personāla (administrācijas) darba vietas. Katra programma atbilst personāla izpildāmai lomai:
  • FP-Adminsistēmas administratora darba vieta, kuram ir tiesības uzstādīt tarifus, izveidot un pagarināt abonementus un dienesta caurlaides, veidot atskaites, mainīt sistēmas konfigurāciju.
  • FP-Cashier - operatora-kasiera darba vieta, kas risina problēmas ar klientiem, iekasē apmaksu, pārdod abonementus.
  • FP-Guard - apsarga darba vieta, attēlo tekošu visas sistēmas mezglu stāvokli, sniedz iespēju operatīvi risināt izveidojušās problēmas - piemēram, attalināti atvērt barjeru/turniketu, paskaidrot klientam viņa problēmu. Parasti izmanto salikumā ar VOIP-telefoniju sakariem ar klientiem.
  • FP-Discount - opcija, kas sniedz iespēju reģistrētiem lietotājiem (piemēram, biznesa centra īrniekiem) caur WEB savu klientu dzēst vienreizējo talonu vai piedāvāt atlaidi pakalpojumiem (piemēram, dzēst apmaksu par stāvvietu).
FidPark funkcionālas iespējas balstas uz daudzveidīgiem abonementiem un tarifiem.