Sistēmas
Mūsu sistēmas sniedz iespēju samazināt uzturēšanas izmaksas, efektīvi kontrolēt personāla darbu, kā arī palielināt klientu skaitu, piedāvājot tiem elastīgu tarifu sistēmu, pievilcīgus abonementus un ērtas apmaksas iespējas.

Minētos uzdevumus risina sistēmas, kas satur sekojošas pamat-komponentes:
  • piekļuves kontroles iekārtas (barjeras, turniketi u.tml.);
  • norēķinu sistēmas (automātiskās kases un kasiera darba vieta);
  • vadības serveri ar iespēju to integrēt uzņēmuma IT-sistēmā;
  • administratora darba vietu, kas ietver elastīgu tarifu noteikšanu;
  • operatora - apsarga darba vietu;
  • VOIP-sistēmu klientu saziņai ar operatoriem;
  • WEB-aplikācijas atlaižu piedāvājumiem;
  • papildu elementus, specifiskus konkrētajam biznesam (piem., baseinā – aproču izsniedzējs un ierīce to saņemšanai, automatizētie skapīši);
  • atskaišu ģenerēšanas sistēma.