Iespējas
Sistēmas vadībai izmanto programmas - personāla un administrācijas darba vietas. Katra programma atbilst personāla izpildāmai lomai:
  • FP-Admin - sistēmas administratora darba vieta, kuram ir tiesības uzstādīt tarifus, izveidot un pagarināt abonementus un dienesta caurlaides, veidot atskaites, mainīt sistēmas konfigurāciju.
  • FP-Cashier - operatora-kasiera darba vieta, kas ļauj iekasēt apmaksu, pārdot abonementus, risināt problēmas ar klientiem.
  • FP-Guard - apsarga darba vieta, attēlo tekošu visas sistēmas mezglu stāvokli, sniedz iespēju operatīvi risināt izveidojušās problēmas - piemēram, attalināti atvērt barjeru/turniketu, paskaidrot klientam viņa problēmu. Var izmantot kopā ar VOIP-telefoniju sakariem ar klientiem.
  • FP-Discount - opcija, kas sniedz iespēju reģistrētiem lietotājiem (piemēram, biznesa centra īrniekiem) caur WEB dzēst savu klientu/apmeklētāju vienreizējo talonu vai sniegt atlaides pakalpojumiem.
  • FP-ExtndReport - opcija stāvvietas atskaišu izveidošanai, kas iekļauj vēsturiskus datus par automašīnu skaitu un stāvēšanas ilgumiem, ka arī par plānoto stāvvietas aizpildīšanu ar iepriekš rezervētām vietām.