Iespējas
Sistēmas darbības vadībai tiek izmantotas programmas darbavietām un administrēšanai. Katra programma tiek saskaņota ar uzdevumu, ko veic personāls:
  • FP-Admin - sistēmas administratora darba vieta, kuram ir tiesības uzstādīt tarifus, izveidot un pagarināt abonementus un dienesta caurlaides, veidot atskaites, mainīt sistēmas konfigurāciju.
  • FP-Cashier - operatora-kasiera darba vieta, kas ļauj iekasēt apmaksu, pārdot un pagarināt abonementus, risināt problēmas ar klientiem.
  • FP-Guard - apsarga darba vieta, attēlo pašreizējo stāvokli visos sistēmas mezglos, sniedz iespēju operatīvi risināt izveidojušās problēmas, piemēram, attalināti atvērt barjeru/turniketu, paskaidrot problēmu klientam. Ir iespēja izmantot kombinācijā ar VOIP-telefoniju.
  • FP-Discount - opcija, kas sniedz iespēju reģistrētiem lietotājiem (piemēram, biznesa centra nomniekiem) izmantojot WEB, dzēst sava klienta/apmeklētāja vienreizējo talonu par autostāvvietas izmantošanu vai sniegt atlaidi pakalpojumiem.
  • FP-ExtndReport - opcija stāvvietas atskaišu izveidošanai, kas iekļauj vēsturiskus datus par automašīnu skaitu un stāvēšanas ilgumu autostāvvietā, ka arī par plānoto stāvvietas aizpildīšanu ar iepriekš rezervētām vietām.