Pielietojumi     Autostāvvietas
Automatizēta autostāvvietu vadības un maksājumu sistēma
FidPark-CAR ir paredzēta maksas autostāvvietu automatizācijai ar iespēju uzstādīt apmaksas lielumu atkārīgi no stāvēšanas ilguma. Sistēma piedāvā vadītājiem dazādas norēķinu iespējas - priekšapmaksa, depozīti, pasākumu biļetes, dažādi abonementi. Programmatūra FidPark ļauj uzstādīt autostāvvietas parametrus uzdoto biznesa mērķu sasniegšanai:
 • stāvvietas maksimāla ienākuma iegūšana
 • maksimālas caurlaidības nodrošināšana objektā, kuru tā apkalpo
 • pastāvīga brīvu vietu esamība
Autostāvvietām, kurās ir paredzēta fiksēta maksa vai iebraukšana tikai ar caurlaidi, mēs piedāvājam vienkāršākas un ekonomiskākas sistēmas.
Sīkāk:
FidPark raksturojumi un iespējas:
 • Neierobežots iebraukšanas un izbraukšanas kontrolpunktu daudzums
 • Neierobežots dažādu tarifu un piekļuves kontroles stāvēšanas zonu daudzums 
 • Sistēmas funkcionalitātes paplašināšanas iespēja un tās integrācija ar uzskaites sistēmām 
 • Neierobežots lietotāju skaits
 • Neierobežots automašīnu stāvēšanas ilgums
 • Neierobežots pastāvīgo klientu daudzums
 • Neierobežots tarifu plānu daudzums
 • Dažādi tarifi katrai nedēļas dienai
 • Cenu uzstādīšana katram intervālam ar darbības ilgumu no 5 min līdz 24 st.
 • Svētku un izņēmuma darba dienu saraksts
 • Lokālas funkcionalitātes saglabāšana tajos gadījumos, kad pazūd sakari ar serveri
 • Aizsardzība pret vandalismu un programmatūras uzlaušanas
 • Atbilstība fiskālai likumdošanai
 • Iespēja integrēt ar ārejām WEB maksāšanas sistēmām
 • Atlaižu sistēma, kas darbojas caur WEB
 • Integrācijas iespējas ar piekļuves kontroles sistēmu