Pielietojumi     Autostāvvietas, FidPark - Car
Automatizēta autostāvvietu vadības un maksājumu sistēma
FidPark-CAR ir paredzēta maksas un dienesta autostāvvietu automatizācijai ar iespēju uzstādīt apmaksas lielumu atkārīgi no stāvēšanas ilguma. Sistēma piedāvā vadītājiem dazādas norēķinu iespējas - priekšapmaksa, depozīti, pasākumu biļetes un dažādi abonementi. Programmatūra FidPark ļauj uzstādīt autostāvvietas parametrus uzdoto biznesa mērķu sasniegšanai:
 • stāvvietas maksimāla ienākuma iegūšana;
 • maksimālas caurlaidības nodrošināšana objektā, kuru tā apkalpo;
 • brīvu vietu pastāvīga esamība.
Autostāvvietām, kurās ir paredzēta fiksēta samaksa vai iebraukšana tikai ar caurlaidēm, mēs piedāvājam ekonomiskākas sistēmas ar numuru atpazīšanu.
Sīkāk:
FidPark īpašības un iespējas:
 • Neierobežots kontrolpunktu un autostāvēšanas zonu ar dažādu tarifu likmēm
 • Neierobežots lietotāju un pastāvīgo klientu skaits
 • Dažādi tarifi katrai nedēļas dienai
 • Cenu uzstādīšana katram intervālam ar ilgumu no 5 minūtēm līdz 24 stundām
 • Svētku dienu un izņēmuma darba dienu saraksts
 • Aizsardzība pret vandalismu un programmatūras uzlaušanas
 • Atbilstība fiskālai likumdošanai
 • Ērta integrācijas iespēja ar ārejām WEB maksājumu sistēmām
 • Atlaižu sniegšanas sistēma caur Internetu
 • WEB-menedžeris, neatkarīgai juridisko klientu kontrolei