Pielietojumi     Loģistika un transports
Pateicoties universālai arhitektūrai un integrācijas iespējam ar uzskaites programmām, FidPark sistēmas var izmantot uzņēmumos (noliktavās) kravas transporta kontrolei.
Sistēmas kontrolē, kā automašīnu vadītāji noteiktā secībā izpilda biznesa procesa darbības:
  • iebraukšana teritorijā ar vienreizējas caurlaides saņemšanu vai ar pastāvīgo caurlaidi,
  • automašīnas nosvēršana,
  • informācijas saņemšana par turpmāko darbību un iekraušanas-izkraušanas vietu,
  • iekraušana-izkraušana,
  • atkārtota svēršana,
  • dokumentu saņemšana,
  • izbraukšana no uzņēmuma.
Izbraukšana no uzņēmuma teritorijas ir atļauta tikai pēc visu biznesa-procesa noteikumu izpildes.

Braucošā transporta kontrolei mēs piedāvājam sistēmas bazētas uz GPS, RFID, RTLS, kā arī uz mikroviļņu raidītājiem. Visas sistēmas nodrošina atskaišu ģenerāciju MS SQL vidē ar turpmāko integrāciju citās vadības sistēmās.